30 јануар 2018

Називи блога које нисмо искористили:


Дигитални номади

Претенциозно до јаја...

Дигитални недотавници

Зучи забавно, ал' „недотавник“ је тежак локализам а и не желим(о) да блог има назив који је немогуће запамтити. Е читао сам нешто добро, тамо, како се оно зове, дигитални недојебанци?

Дигиталне скитаре...


Ммм, шаље погрешну поруку.


Даље бисмо већ измишљали :)

Хелоу ворлд

Предано радимо на капирању како ово функционише.
Очекујемо прве смислене постове половином фебруара :)